top of page
Studieopzet

Dit onderzoek volgt een Retrospective Treatment Outcome (RTO) ontwerp. Bij deze methode is iedereen betrokken. Het doel is om nauwkeurige informatie te verzamelen over de gebruikte preventieve maatregelen en behandelingen, en het voorkomen en verloop van de ziekte. Er wordt speciaal op gelet dat de ziekte, de preventieve maatregelen en de behandelingen correct worden gedefinieerd. Door het verzamelen van een groot aantal vragenlijsten, kunnen we met behulp van statistische analyse meer inzicht krijgen in  welke preventieve maatregelen en behandelingen werken als het gaat om het verminderen van het ziekterisico.

In het kader van de Covid-19-pandemie spelen preventieve maatregelen een sleutelrol. De RTO-vragenlijst bevat daarom een groot aantal vragen met betrekking tot preventie, met als doel de effectiviteit ervan te beoordelen.

Doelstellingen

In het kader van de Covid-19-pandemie zijn er nog veel vragen. Het primaire doel van dit onderzoek is om te komen tot een beschrijving van de toegepaste behandelingen en tot welke (mogelijke) veranderingen in symptomen dit heeft geleid.

Bij deelname van een groot aantal respondenten kan een dergelijk onderzoek als uitgangspunt dienen voor toekomstige klinische studies. Indien een bepaalde behandeling vaak wordt geassocieerd met verbetering van de symptomen, zou uit dit onderzoek mogelijk een veelbelovende behandeling naar voren kunnen komen waarvan de werking nauwkeuriger geëvalueerd kan worden door middel van klinische studies.

Op het gebied van preventie zouden uit een dergelijke studie effectieve behandelingen tegen de ziekte naar voren kunnen komen die vooral gericht zijn op mensen die behoren tot de risicogroepen door hun gezondheid en/of door hun werk.

Resultaten van de studie

De resultaten van dit onderzoek zullen op deze website worden gepubliceerd en zullen leiden tot wetenschappelijke publicaties. De resultaten zijn pas over enkele maanden beschikbaar, omdat we tijd nodig hebben om de gegevens te verwerken.

Referenties
 • Diallo, D., et al., Malaria treatment in remote areas of Mali: use of modern and traditional medicines, patient outcome. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2006. 100(6): p. 515-520.

 • Graz, B., et al., Screening of traditional herbal medicine: first, do a retrospective study, with correlation between diverse treatments used and reported patient outcome. Journal of Ethnopharmacology, 2005. 101(1-3): p. 338-9.

 • Graz, B., M. Willcox, and E. Elisabetsky, Retrospective Treatment-Outcome as a Method of Collecting Clinical Data in Ethnopharmacological Surveys. Ethnopharmacology, 2015: p. 251-262.

 • Graz, B., C. Kitalong, and V. Yano, Traditional local medicines in the republic of Palau and non-communicable diseases (NCD), signs of effectiveness. J Ethnopharmacol, 2015. 161: p. 233-7.

 • Graz, B., et al., Dysmenorrhea: patience, pills or hot-water bottle? Rev Med Suisse, 2014. 10(452): p. 2285-8.

 • Graz, B., et al., Argemone mexicana decoction versus artesunate-amodiaquine for the management of malaria in Mali: policy and public-health implications. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., 2009. 104(1): p. 33-41.

 • Kitalong, C., et al., "DAK", a traditional decoction in Palau, as adjuvant for patients with insufficient control of diabetes mellitus type II. J Ethnopharmacol, 2017. 205: p. 116-122.

 • Little, P., et al., Open randomised trial of prescribing strategies in managing sore throat.[see comment]. British Medical Journal, 1997. 314(7082): p. 722-7.

 • Little, P., et al., An internet-delivered handwashing intervention to modify influenza-like illness and respiratory infection transmission (PRIMIT): a primary care randomised trial. Lancet, 2015. 386(10004): p. 1631-9.

 • Seck, S.M., et al., Clinical efficacy of African traditional medicines in hypertension: A randomized controlled trial with Combretum micranthum and Hibiscus sabdariffa. Journal of Human Hypertension, 2017. 32(1): p. 75-81.

 • Willcox Merlin, L., et al., A "reverse pharmacology" approach for developing an anti-malarial phytomedicine. Malar J, 2011. 10 Suppl 1: p. S8.

bottom of page